, REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “Telom-R – un sirop cadou, pentru imunitatea copilului tau”, DVR Pharm

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “Telom-R – un sirop cadou, pentru imunitatea copilului tau” Adaugă un comentariu

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1.1 Campania promoţională “ Telom-R – un sirop cadou, pentru imunitatea copilului tau” (denumită în continuare “Campania”) este organizată de SC DVR Pharm SRL cu sediul social în localitatea Prejmer, str. Milano, nr 12, județul Brasov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. RO 32457478, CUI J8/1699/2013, având codul IBAN numărul RO05 BTRL RONC RT02 3536 2501, deschis la Banca Transilvania, tel: 0736270998, reprezentată prin Tudor Ilie, (denumită în continuare “Organizator” sau “DVR Pharm”).

1.2 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finală şi obligatorie pentru participanţi.

1.3 Regulamentul de desfăşurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant şi stă la dispoziţie, în mod gratuit, pentru consultare, pe pagina de internet dvrpharm.ro, pe întreaga perioadă de desfăşurare a Campaniei. Orice persoană interesată va putea solicita o copie a prezentului Regulament printr-o solicitarea scrisă transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul DVR PHARM SRL din Braşov, str. Milano, nr 10, localitatea Prejmer.

1.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare numai după anunţarea şi prezentarea în mod public a acestora. Campania se va desfăşura conform prevederilor din prezentul Regulament Oficial, care sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

CAPITOLUL 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1 Campania este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in perioada 10.01.2019-20.02.2019.

2.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada și/sau aria de desfăşurare a Campaniei pe parcursul derulării acesteia. Înştiințarea referitoare la încetarea sau modficarea Campaniei și/sau a ariei de desfășurare a acesteia va fi afişată de către Organizator cu cel puţin 24 de ore, înainte de operarea respectivelor modificări, pe pagina de internet dvrpharm.ro

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 La această Campanie Promoțională poate participa orice persoană fizică sau juridica, cu domiciliul sau cu reședința în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumiți în continuare “Participanți”).

CAPITOLUL 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

Aceasta Campanie este valabila pentru produsul TELOM-R – 120 capsule.

Acesta se comercializează astfel:

  1. Pentru persoane juridice, produsul se poate achizitiona direct, prin intermediul agentilor de vanzari DVR Pharm, sau telefonic, la numarul 0736270998
  2. Pentru persoane fizice: produsul se poate achizitiona direct, din locațiile partenere DVR Pharm, pe site-ul dvrpharm.ro, sau telefonic, la numarul 0736270998. La solicitarea Participanților, se poate pune la dispozitie o lista cu adrese ale locațiilor partenere DVR Pharm,  unde se poate gasi produsul, in functie de localitatea fiecarui Participant.

CAPITOLUL 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

5.1 Participantii care achiziţioneza în Perioada Campaniei, produsul TELOM-R, vor primi un pachet ce contine: un floacon TELOM-R 120 capsule si  un sirop pentru copii TELOM-R, 150 ml, la prețul unui flacon cu 120 capsule.

5.2 Promotia este valabila in limita stocului disponibil, in perioada 10.01.2019-20.02.2019, astfel: pentru clientii persoane fizice pe intreaga perioada a campaniei (10.01.2019-20.02.2019), iar pentru clientii persoane juridice perioada de promotie este 10.01.2019-07.02.2019.

5.3 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele diferente de pret intre preturile practicate pe site-ul propriu si preturile partenerilor.

Capitolul 5. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și a Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, Dvr Pharm SRL (www.dvrpharm.ro) are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Participanti.

Participanţii au drept de acces, intervenţie şi opoziţie asupra datelor personale comunicate, conform Legii nr. 677/2001 si al Regulamentului (UE) 2016/679, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter persoanal şi libera circulaţie a acestor date. În vederea exercitării drepturilor mai sus menţionate, participanţii vor adresa Organizatorului o cerere scrisă, pe mail sau transmisă prin poştă, cu confirmare de primire.

Capitolul 6. TEMEI LEGAL

6.1 Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 și a fost semnat astăzi 09.01.2019.

6.2 TELOM-R este un supliment alimentar, notificat de Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA, Serviciul Național pentru Plante  Medicinale și Produse ale Stupului.  Notificare nr. AA 8937/28.10.2015.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *